Tez Tercümesi

Tercüme ihtiyaç duyulan bir belgenin ya da bir sözün başka bir dile çevrilmesi işidir. Sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. Çok farklı alanlarda çeviri işi yapılmaktadır bu alanlardan biride tezdir. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar yetkinlik alanına dair tez hazırlamak zorundadır. Bu tez akademik değer niteliğindedir. Tezler bir araştırmanın ürünü olarak çeşitli bilimsel kaynaklardan yapılan araştırmalar sonucunda doküman halinde hazırlanır. Hazırlanan tezin farklı bir dilde kullanılabilmesi için tez tercümesi yapılması gerekir. Oldukça meşakkatli bir iş olan tez çevirisinde hedef dil ve kaynak dil arasında çeviri yapılırken konunun bir bütün olarak ele alınması ve detaylı olarak incelenmesi gerekir.

Tercüman işlemini gerçekleştirecek tercüman alanında uzman deneyimli kişidir. Tez akademik içeriklerde, teknik konularda, hukuki konularda yapılabilir. İhtiyaca göre noter onayı istenebilmektedir. Noter tarafından tercümesi yapılacak olan yasak belgelerin resmi olarak çevirisini yapmak ve çevirisini yaptığı tüm belgelerin altına imza ve kaşesini atan kişilere noter yeminli tercüman denir. Tercüme işlemlerinin genellikle yeminli tercümanlar tarafından yapılması gerekir. Noter onaylı tercüme belgeleri resmi geçerliliği olan belgelerdir.

Tez Tercümesi Nasıl Yapılır?

Profesyonellik isteyen bir iş olan tez tercümesi alanında yetkin olan tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Tez niteliği taşıyan yüksek lisans ya da doktora öğrencileri tarafından hazırlanan belgeler, kişilerin akademik yaşamlarında hazırlamaları gereken bir belgedir. Tez hazırlanırken belirlenen bir konu üzerinde bilimsel kaynaklardan yararlanılarak araştırma yapılır. Daha sonra yapılan araştırmalar bir araya toplanarak dökümante edilir. Tez her branşta hazırlanabilmektedir. Tez çalışmaları sırasında terminoloji bilgisinden yararlanılarak akademik bir dil kullanılır. Ayrıca tez hazırlarken kaynakça ya da dipnot gibi unsurlara da dikkat edilmesi gerekir. Tez çevirisi işlemlerinde titiz bir çalışma ve disiplin gereklidir. Tez çevirisi hedef dil ve kaynak dil arasında yapılmaktadır. Bu nedenle çeviri yapacak tercümanın her iki dile de hâkim olması gerekir.

Tez Çevirisi Fiyatları

Diğer tercüme türlerinde olduğu gibi tez çevirisi de belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Tercüme ücreti, dil çiftine, kelime sayısına, teslim süresine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca çevirilerin noter tarafından onaylanması için noter ücreti de alınmaktadır.

Tez Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.