Vietnamca Tercüme

Vietnamca tercüme çeviri ihtiyacına uygun şekilde tercümanlar tarafından yapılan çeviri işidir. Tercüme, herhangi bir dilde hazırlanan herhangi bir belgenin ya da konuşmanın bir başka dile yazılı ya da sözlü olarak çevrilmesi işlemine denir. Vietnamca dünyanın en çok kullanılan dillerinden biridir. Bu nedenle yurtdışı ya da seyahat işlemlerinde Vietnamca tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüme bürolarında çalışan tercümanlar tarafından yapılan Vietnamca tercüme işlemleri hatasız ve eksiksiz şekilde yapılmaktadır. Tercüme işlemini yapacak tercümanın hem tercüme edilecek konu hakkında hem de dil bilgisi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Vietnamca Sözlü Tercüme Hizmetleri

Vietnamca tercüme sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. Sözlü çeviri tercüme bürolarında çalışan tercümanların, noter huzurunda yabancı uyruklu vatandaşlara muvafakatname, vekâletname, gayrimenkul alım satım, şirket devri, imza beyanı, araç alım satım, şirket ana sözleşmesi, evlilik sözleşmesi, pasaport gibi belgelerin içeriğinin anlatılmasıdır. Yazılı çevirilerde herhangi bir belgenin istenen dile çevirisi yapılırken, sözlü tercüme de ise çeviri işlemi sözlü bir şekilde karşı tarafa iletilmektedir.

Sözlü çeviri kullanılan yerler ise şunlardır;

 • Konferanslar
 • Noterlikler
 • Telekonferanslar
 • Mahkemeler
 • Nikâhlar
 • Şirket Toplantıları
 • Basın açıklamaları
 • Fabrika gezileri
 • Ticaret ve Sanayi odaları
 • Hastaneler
 • Eğitim ya da TV programları
 • Tapu Müdürlükleri
 • Video konferanslar

Yukarıdaki alanlarda yapılan sözlü tercüme çeşitleri ardıl tercüme, karşılıklı tercüme, simultane tercüme, refakat tercümesi, telefondan çeviri, yazılı belgelerin sözlü tercümesi, fısıltı tercümesi gibi tercüme çeşitleridir.

Vietnamca Yazılı Tercüme Hizmetleri

Vietnamca tercüme işlemleri yazılı olarak da yapılmaktadır. Sözlü tercümede konuşulanlar anında çeviri yapılarak karşı tarafa iletilirken yazılı tercümede herhangi bir konuda ihtiyaç duyulan her türlü belgenin yazılı olarak çevirisi yapılmaktadır. Belgede yer alan terimler, metin, resimler vs. gibi tüm detayların çevirisi eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca noter onayı istenen belgelerin noter onaylı olarak tercüme edilmesi gerekmektedir. Çeviri yapan belgelerin uluslararası resmi geçerliliğe sahip olabilmesi için belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve noter ya da apostil onayı alması gerekmektedir. Yazılı çevirilerde çevirinin niteliği önemli bir kriterdir. Çünkü tercümanın çeviri yapılacak konunun niteliğine sahip olması gerekir.

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Vietnamca Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.