184 Formu Tebligat Tercümesi

Yurt dışına yapılacak olan tebligatlarda o ülkenin adli mercileri ile irtibata geçilerek tebliğ işlemi gerçekleştirilir. Bu nedenle tebligatın doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak adına 184 formu tebligat tercümesi büyük önem taşır.

184 Formu Nedir?

184 formu tebligat tercümesi yurt dışına yapılacak olan adli ya da gayri adli olan evrakın tebligatının yapılması için doldurulması gereken formun tercümesidir. Tebligat istemi bağlamında; yurt dışında bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar, tüzel kişiler ve yurt dışı tebliğ kararı çıkan yabancı uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılacak tebligat işlemleri, ilgili ülkenin adli mercileri vasıtasıyla yerine getirilir. Türkiye’de oluşturulan talep ya da karar sonrası ilgili ülkenin yetkili mercileriyle iletişime geçilir. Ardından o ülkenin dış temsilciliklerine ulaştırılmak üzere ilgili evraklar gönderilir.

184 Formu Tebligat Tercümesi Nasıl Yapılmaktadır?

184 formu tebligat tercümesi yapılırken ulusal ve uluslararası kurallara uyularak gerçekleştirilmesi gerekir. 1965 tarihli lahey tebligat sözleşmesi kapsamında taraf ülkelere ilişkin form 184 örneği doldurulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
 
  • İlk olarak yapılacak tebligat ile ilişkili evraklar o ülkenin ana diline çevrilir.
  • Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen evraklar üzerine aslına uygun olduğunu gösterir şekilde kaşe ve ıslak imza atılır. Yeminli tercümanlar tarafından gerekli tercüme kontrolleri yapıldığından dolayı adli makamlar tarafından yeniden incelenmesine gerek duyulmaz.
  • Tebliğ yapılacak olan evrakın ve form 184’ün ikişer nüshası ana dilde ve gidecek ülkenin dilinde düzenlenir.
  • Ek olmamasından mütevellit 184 formu örneği veya masraf dekontu gibi tebliğ edilmeyecek belge yazılmamalıdır.
184 formu tebligat çevirisi ile gönderilen evraklarda herhangi bir bilgi eksikliği ve yanlışlığı yer almaz. Her iki ülke tarafından anlaşılır olmasından dolayı tebliğ işlemi hızlı bir şekilde o ülkenin tebligat usullerine göre gerçekleştirilir.

 184 Formu Kim Tarafından Hazırlanır?

Form 184 talepname çevirisi şirketlerin bünyesinde bulunan yeminli tercümanlar aracılığıyla hazırlanır. Bu kişiler alanında uzman kişiler olup evraklarınızı hazırlayıp size teslim edecek hukuki bilgi birikimine sahip kişilerdir.

Form Doldurulurken ve Tercümesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

184 formu tebligat tercümesi yabancı ülkeye zamanında ulaşması ve tebliğinin gerçekleşmesi için doğru şekilde yapılmalıdır. Bu bağlamda,
 
  • Talep edenin kimliğinin açık ve anlaşılır şekilde yer alması gerekir.
  • Arka sayfasında bulunan tasdikname bölümü boş bırakılmalıdır.
  • Tebliği gerçekleşecek evrak ile ilgili olarak özet bilgiler doldurulmalıdır.
  • Tebligatın yapılacağı kişi ya da kurumun adı ve adresi açıklayıcı şekilde yazılır.
184 formu tebligat tercümesi bu kurallar altında doldurulduktan sonra gideceği ülkenin diline çevrilerek gönderilir. Hatalı ya da eksik şekilde doldurulan 184 formu veya tercümesinde hatalar bulunması sonucunda o ülkenin ilgili yasal mevzuatına göre tekrar iade edilebilir.
 
Adresi bilinmeyen yabancıya tebligat yapılması durumunda evrakın gideceği ülke belirtilerek “…Yetkili Adli Makamına” ibaresi yazılmalıdır. Ayrıca Form 184 asıl işleyişini doğru şekilde yerine getirmesi için alanında uzmanlar tarafından düzenlenmeli, çevirisi yapılmalı ve diğer süreçler sık sık kontrol edilmelidir.

Yurt Dışı Tebligat Ücreti Nereye Yatırılır?

Yurt dışı tebligat ücreti, Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılır. Yurt dışı tebligat usulleri bağlamında bu evrakları gönderirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, göndermek istediğiniz evrakların karar verilen bakanlık tarafından gönderilmesidir. Dışişleri Bakanlığı’na gelen tebligat evraklarınız buradan sonra Türk Büyükelçiliklerine ya da Başkonsolosluklara gönderilir.
 
Öncelikle Türkiye’den yurt dışına tebligat yapacaksanız, bu durumda Tebligat Kanunu adı altında belirlenmiş olan Tebligat Tüzüğü’ne uygun olacak şekilde evraklarınızın hazırlanması gerekir. Eğer tebligat yapılacak ülke ile Türkiye arasında herhangi bir uluslararası sözleşme bulunuyorsa bu durumda sözleşme içinde yer alan tebligat maddelerine dikkat ederek tebligatların hazırlanması ve ardından çıkan harcın Maliye Bakanlığı’nın ilgili hesabına yatırılması gerekir.

2022 Yılı Yurt Dışı Tebligat Ücreti

Yurt dışı tebligat ücretleri her sene resmi gazetede yayınlanarak vatandaşlara duyurulur. Geçtiğimiz yıl 17 Aralık’ta yayınlanan resmi gazete haberinde bakanlık ya da dış temsilciliklerin aracı kılındığı her bir tebligat talebinde; KKTC için 70, diğer ülkeler içinse 117 TL tebligat ücreti belirlenmişti. 2022 için henüz resmi gazetede böyle bir duyuruda bulunulmadığı için 2021 fiyatlarından yola çıkarak hesaplamalarda bulunabilirsiniz.

Yurt Dışı Tebligat Masraflarını Kim Karşılar?

Yurt dışı tebligat masrafları, evrakları oluşturan kişinin cebinden çıkar. Bu ödeme, yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.
Yabancı ülkelerin ilgili makamlarınca istenilen harç ücretleri ise kendi aralarında değişkenlik gösterir. Her ülkenin kendi diplomatik politikası bulunduğu için ücret ve evrakların hangi biçimlerde karşılanacağı hakkındaki gerekli bilgiyi resmî gazetede yayınlanan haberlerden öğrenebilirsiniz.
 
184 Formu Tebligat Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.