Azerice Tercüme

Azerice tercüme diğer dünya diller arasında Türkçeye en yakın dil olduğundan çevirisi de diğer dillere nazaran biraz daha basittir. Azerice ülkemize konum itibariyle yakın bulunan Azerbaycan’da konuşulan bir dildir. Azerice, Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup dil yapısı olarak Türkçeye benziyor ancak benzerliğe rağmen kaynağında farklı anlamlara sahip birçok sözcük barındırır. Özellikle de resmi ve ticari konuşma dilinde farklılıklar mevcuttur. Bu yüzden diğer dünya dillerinde olduğu gibi Azerice çevirisi de konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Azerice Yeminli Tercüme

Azerice tercümenin hatasız şekilde yapılabilmesi adına çeviriyi yapacak tercümanın noter onaylı yeminli tercüman olması şarttır. Azerice ve Türkçe arasında ki benzerlik dolayısıyla Azerice çevirisi yapılırken yanlışa yol açmamak adına çeviriyi yapan yeminli tercümanın benzer sözcükleri incelemesi gerekir. Azerice çevirinin doğru şekilde yapılabilmesi tercümanın konu hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasıyla mümkündür.

Azerice ve Türkçe Arasındaki İlişki

Azerice tercüme Türkiye – Azerbaycan ilişkileri açısından büyük önem arz etmektedir. Azerbaycan ve Türkiye arasında uzun yıllardır devam eden ve sürecek olan bir ilişki vardır. Bu ilişkinin en önemli ayağı ise Azerbaycan’ın kardeş ülke olarak kabul edilmesidir. Ortak bir tarihe sahip olan Azerbaycan-Türkiye arasında uzun yıllardan beri ekonomik, siyasal, askeri, sosyal vb. birçok dostane ilişkiler kurulmuştur. 

Ekonomik olarak baktığımızda bağlamında Azerbaycan zengin yer altı kaynaklarını bünyesinde barındırmakta ve Türkiye ile arasındaki enerji ticareti bulunmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattını da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiye örnek verebiliriz. 

Bunun dışında Azerbaycan’ın Türkiye’de enerji için yapmış olduğu yatırımlar ve aynı şekilde Türkiye’nin Azerbaycan’da farklı sektörlerden yapmış olduğu yatırımlar iki ülke arasında kuvvetli bağlar oluşturmaktadır. Kurulan güçlü bağlar sayesinde Azerice tercüme oldukça büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu yüzden ekonomik, siyasal ve askeri alanlarda hazırlanan ve gerekli mercilere teslim edilmesi gereken belgelerin Azerice çevirisi yapılmalıdır. Çevirisi yapılan belgeler noter tarafından onaylandıktan sonra her iki ülkede de geçerlilik kazanmış olur. Belgelerin yurtdışında geçerli olması için çevirisi yapıldıktan sonra belgenin apostilinin alınması yeterli olacaktır.

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Azerice Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.