Belarusça Tercüme

Belarusça tercüme ülkenin resmi dilinden yapılan bir çeviridir. Her türlü yazılı ya da sözlü ifadenin belgelerin, her dilden Belarusçaya çevrilmesi mümkündür. Bir dilde hazırlanan herhangi bir belgenin ya da konuşmanın bir başka dile yazılı ya da sözlü olarak çevrilmesi işlemine tercüme denir. Günümüzde yurt dışı ilişkilerin artması ile birlikte tercümeye de daha sık ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüme işlemleri, tercüme bürolarında çalışan yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Tercümanlık yapacak kişinin hem dil çiftleri hakkında hem de çevirisi yapılacak konu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü çeviri işi hata kabul etmeyen önemli bir iştir. Bu nedenle çeviri işlemi yapan tercümanlar çeviri alanında eğitim almış tecrübeli ve bilgili kişilerdir. 

Belarusça Sözlü Tercüme

Belarusça çeviri sözlü ya da yazılı olarak tercüme edilebilmektedir. Sözlü tercüme, tercümanların, noter huzurunda yabancı uyruklu vatandaşlara muvafakatname, vekâletname, imza beyanı, araç alım satım, şirket ana sözleşmesi, gayrimenkul alım satım, şirket devri, evlilik sözleşmesi, pasaport gibi belgelerin içeriğini anlatması, ülke içinde ya da ülke dışında yabancıların olduğu ortamlarda konuşulanların aktarılması işlemidir. 

Ardıl tercüme, karşılıklı tercüme, simultane tercüme, refakat tercümesi, telefondan çeviri, yazılı belgelerin sözlü tercümesi, fısıltı tercümesi gibi tercüme çeşitleri sözlü tercümedir. Tüm bu tercüme çeşitlerinin Belarusça dilinde çevirisi yapılmaktadır. Belarusça sözlü tercüme yapılırken belirli ekipmanlara ihtiyaç olabileceği gibi bazı durumlarda sadece tercümanın bulunması da yeterli bir durumdur.

Belarusça Belge Çevirisi

Belarusça tercüme sözlü tercüme de olduğu gibi yazılı tercüme de yapılmaktadır. Yazılı tercümede niyet mektubu, transkript, diploma, adli sicil kaydı, vekâletname, imza beyanı, araç alım satım, şirket ana sözleşmesi, gayrimenkul alım satım, şirket devri, evlilik sözleşmesi, pasaport vb. birçok belgenin çevirisi yapılmaktadır. 

Tercüme yapılırken bilginin doğru bir şekilde aktarılabilmesi için alanında profesyonel bir tercüme tarafından çevirinin yapılması gerekir. Çünkü tercümeyi yapacak kişinin tecrübesi, çevirinin daha kaliteli bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını sağlar. 

Belarusça Tercüme Fiyatları

Belarusça çeviri fiyatları çevirisi yapılacak dil çiftine, belgenin uzunluğuna, belge niteliğine, teslim süresine göre değişmektedir. Ayrıca noter onaylı olarak istenen belgelerin noter tarafından onaylanması için noter ücreti de alınmaktadır. 

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Belarusça Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.