İhale Dosyası Tercümesi

İhale dosyası; özel firmalar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının yapmış oldukları mal veya hizmet alımı için, birçok talip bulunmaktadır. Bu durumda mal veya hizmet alımında en uygun şartları sağlayan kişinin işi alabilmesi hazırlamış olduğu evraklara ihale doyası adı verilmektedir. 

İhale için hazırlanan dosya da, idari şartname, teknik şartname, sözleşme projesi gibi belgelerin hepsi yer almaktadır. Söz konusu belgelerin hedef dilinden kaynak diline çevrilmesine ihale dosyası tercümesi denilmektedir. 

İhale Dosyası Nasıl Hazırlanmalıdır?

İhale mevzuatına göre; ülkemizde ihale dosyasında yer alacak olan evrakların hepsinin Türkçe hazırlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yabancı iştirakileri bulunan işletmelerin katılım sağladığı ya da yabancı ortaklıklara açık olan ihalelerde, daha öncesinde Türkçe olarak hazırlanmış olan belgelerin yanına yabancı dilde çevirisi yapılmış belgelerde eklenmektedir.  

Ancak belgenin aslının mutlaka Türkçe hazırlanmış olması gerekledir. Aksi takdirde yalnızca yabancı dilde hazırlanmış olan ihale dosyası kabul edilmeyecektir. Çünkü dosyanın incelemesi sırasında doğru şekilde anlaşılması, yorumlanması ve ortaya çıkacak herhangi bir eksiklik neticesinde sorunun çözümü için Türkçe metin dikkate alınmaktadır.

İhale Dosyası Tercümesinin Önemi

Ülkemizde ihaleye açılan maddi mal veya hizmet alımlarında ihaleye birçok ulus katılmak isteyebilir. Aynı şekilde sizlerde yurtdışında ihaleye açılmış herhangi bir mal veya hizmet alımına ortaklık etmek veya tek başınıza katılmak isteyebilirsiniz. Bu durumda ihale dosyasına ekleyeceğiniz evrakların taleplerinizi doğru yansıtacak ve güven tesis edecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

İhale dosyaları, özellikle uluslararası dosyalar, oldukça karışık evraklar içermekte bu yüzden ihaleyi hazırlayan tarafın ikna edilmesini kolaylaştırmak için ihale dosyası çevirisinin doğru ve kusursuz yapılması gerekmektedir.

İhale Dosyası Tercümesi İçin Süreci Nasıl İşler?

Ülkemizde yapılan ihaleler için ihaleye katılacak olan kişi kurum veya ortaklardan yeterlilik belgesi istenmektedir. Yurtdışından ihaleye girmek isteyen katılımcılarda ise yabancı ülke kaynaklı mevzuata uygun denklik belgesi istenmektedir. İstenen belgelerin hepsi hazırlanır ihale dosyasına eklenir ve çevirisi için tercümana teslim edilir.

İhale dosyası tercümesi hedef dilinden kaynak diline çevrilmek üzere yeminli tercümanlar tarafından tam ve doğru şekilde tercüme edilir ve noter onayı onay gerektiren belgeler notere tarafından tasdik edilir. Son olarak apostil işlemleri tamamlanıp Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk onayına gönderilir. 

İhale Dosyası Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.