Apostil Onaylı Tercüme

Apostil onaylı tercüme, yurt dışında kullanılacak bir belgenin tercüme edildikten sonra gerekli işlemler yapılarak apostil tasdiki gerçekleştirilmesi işlemini kapsar. Apostil tasdiki kısaca resmi herhangi bir evrakın yurt dışında kullanılabilmesi için belgenin kaynağının ve geçerliliğinin onaylanmasıdır. Siz de Bilim Tercüme ile apostil onaylı tercüme işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Apostil Nedir ve Apostil Şerhi Nereden Alınır?

Apostil onaylı tercüme Türkçeden başka bir dile çevrilerek yurt dışında kullanılmak üzere hazırlanan belgeye verilen isimdir. Apostil tasdik şerhi çevirisi bir ülkede düzenlenen bir belgenin yasal olarak geçerli olup başka bir ülkede de kullanılabilmesini sağlar. 6 Ekim 1961 Lahey Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen apostil işlemleri, uzman tercümanlar yardımıyla kolayca halledilir. Apostil onaylı tercüme yapan tercümanların işlemleri bittikten sonra belge kalite kontrole alınır. Kalite kontrol aşamasında çevirideki tutarsızlıklar eksikler hatalar giderilerek, belge işleme hazır hale getirilir.

Apostil Nereden Alınır?

6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda yer alan kurallar doğrultusunda hazırlanan apostil belgesi, sözleşmeyi imzalayan devletlerin yetkilendireceği kişi ve kurumlar vasıtasıyla alınır. Bu nedenle sözleşmeyi imzalayan devletlerin apostil onayı alabilmesi için bu kurumları ilgili yerlere bildirmesi gerekir. Böylelikle tasdik şerhi yapabilen kurumlar belirlenerek, ihtiyacı olan vatandaşlara duyurulur. Türkiye’de idari apostil belgeleri Hukuk İşleri Müdürleri, Valiler, Vali adına Vali Yardımcıları, Valilikler, Kaymakamlıklar tarafından, adli belgeler ise Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından hazırlanır.

Apostil Tercümesi

Herhangi bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak kullanılması için gerçekliğinin tasdik edilmesini sağlayan belge onay sistemi olarak bilinen apostil yasal olarak kullanılan bir belgedir. Apostil tercümesi ise bulunulan ülkede alınan belgenin kullanılacak ülkenin diline çevrilmesi işlemini kapsar.

Bir Apostil Belgesinde Bulunması Gerekenler

Bir apostil belgesinin bileşenleri 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda yer alan kurallar çerçevesinde belirlenir. Bu kapsamda yer alan kurallar şu şekildedir:
Apostil belgelerinde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması gerekir.
Belgede, düzenleyen ülkenin adının bulunması mecburidir.
Apostil belgesinde belgeyi imzalayan kişinin sıfatı yer almalıdır.
Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı bulunmalıdır.
Belgenin tasdik edildiği yer bilgisi de belgede belirtilmelidir.
Belgenin tasdik edildiği tarih bilgisinin de belge üzerinde yer alması zorunludur.
Bunlara ek olarak; apostil belgesini düzenleyen makam, apostil numarası, apostili düzenleyen yetkilinin imzası, apostili düzenleyen makamın mührü ya da kaşe bilgileri de belgede bulunmalıdır. Bu çerçevede hazırlanmayan apostil belgeleri geçersiz sayılır. Dolayısıyla belgeyi ilgili kurumlardan teslim alırken gerekli kontroller yapılmalıdır.

Tercümede Apostil İşlemi Nasıl Yapılır?

Apostil onaylı çeviriler öncelikle tercümanlarımız tarafından çevirileri yapılır. Çevirisi tamamlanan belgeler kalite kontrole alınarak hatalar tespit edilir. Kontrol edildikten sonra son okuyucu kontrol eder. Son okuyucunun kontrollerinden sonra editör kontrollerinden geçerek hatasız ve eksiksiz olarak müşterilerimizde teslim edilir. Belgeleriniz tercümeyi yapan tercüman ve editörler dışında herhangi bir 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır. Çevirisi yapılan tüm belge ve evraklar tarafımızca gizliliği sağlanarak firmamızda muhafaza edilmektedir. Çeviriler arşivlerimizde saklanarak muhafaza edildiğinden siz değerli müşterilerimize istediğiniz her an tekrar alabilme imkânı da sunmaktayız. Elden teslim yapılamayan müşterilerimiz için ise verecekleri adrese noter tasdikli olmak üzere yurtiçi, mng, Aras vb. diğer kargolar ile de gönderme imkânı sunmaktayız.

Ekiplerimizin sistemli, düzenli ve uyumlu çalışmaları sonucunda ortaya çıkan edebi farklı içeriklerdeki eserlerimizde yüzde yüz memnuniyeti garantiliyoruz. Vaktinde yetişen, kaliteli ve temiz yapılan tercümelerimiz bizi aranan bir firma olma niteliği kazandırmıştır.

Apostil Onaylı Tercüme Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Söz konusu işlemler çerçevesinde yer alan belgelerin, tercümeyi yapan tercüman ve editörler dışında herhangi bir 3.kişi ile paylaşılmamasına özen gösterilir. Bu noktada çevirisi yapılan tüm belge ve evrakların kurum tarafından gizliliği sağlanarak muhafaza edilmesi oldukça önem arz eder. Ayrıca çevirilerin kurum arşivinde saklanarak muhafaza edilmesi de belgeye tekrar ihtiyacınız olduğu durumda hemen temin edebilmeniz için önemlidir.

Bunun haricinde belgenizi elden teslim alamayacağınız durumlarda, kurumun çeviriyi vereceğiniz adrese noter tasdikli bir şekilde gönderip göndermediğine de dikkat edilmelidir. Siz de vaktinde yetişen, kaliteli ve temiz yapılan tercümelere sahip olmak için Bilim Tercüme ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Yurtdışı Apostil İşlemleri

Apostil veya apostil şerhi tüm ülkelerde resmi belgelerin geçerli sayılmasını sağlayan onay işlemidir. Resmi belgenizin Türkiye’de geçerli olmasını isterseniz bulunduğunuz bölgenin işleyiş yapısına göre bir yol izlemeniz gerekir. Örneğin Almanya’da geçerli olan belgenizin Türkiye’de geçerli olmasını isterseniz, bulunduğunuz eyaletin mahkeme başkanına, İngiltere’de bulunuyorsanız özel bir şirket tarafından, Fransa’da ise onaylatmak istediğiniz belgenin türüne göre Paris veya Rennes’de Temyiz Mahkemeleri’ne, ABD’de ise  Secretary of State’e başvurmalısınız. Ancak şerhin alınması için başvurulan yerler farklı olsa da belgelerde bulunması gereken noktalar bütün ülkelerde aynıdır. Bu noktada bütün bu resmi detaylar ile uğraşmadan belgenizin anında ve kolay bir şekilde resmiyet kazanmasını isterseniz sektördeki tecrübesi ve başarısı ile ön plana çıkan Bilim Tercüme’yi de tercih edebilirsiniz.

Yurtdışından apostil işlemi için ilk önce belgenin yeminli tercümesinin yapılması, noter onayının yapılması daha sonra da yetkili makamlar tarafından bu belgenin onaylanması gerekir. Fakat KKTC, Arnavutluk, Rusya, Kuveyt ve Ukrayna gibi ülkelerde yapılan anlaşmalar neticesinde noterden onaylatılması yeter. Yurtdışında evlilik, doğum, boşanma ve eğitim gibi durumlarda apostil işlemi istenirken Türkiye’de de birçok konuda onaylatılması gereken belge vardır.

Apostil Şerhi Konulması Gereken Resmi Belgeler Nelerdir?

Ülkeler arasında belgelerin geçerliliğini sağlamak amacıyla kullanılan apostilin bulunduğunuz ülkedeki resmi belgelerde de kullanılabilir. Örneğin sadece diploma onayı ile gidilen ülkelerde bireyler aynı derecede üniversite mezunu kabul edilmez. Bu sebeple ülkedeki üniversitenin sizin üniversitenize ve bölümünüze denklik vermesi gerekir. Bu gibi durumlarda da apostil şerhinden yararlanılır. Apostil şerhinin yer alması gereken resmi belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişinin eğitim ve öğretim durumunu gösteren diplomalar,
 • Kişilerin medeni halini gösteren belgeler,
 • Doğum belgesi ve evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti gibi evraklar,
 • Vekâletnameler ve muvafakat nameleri,
 • Hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde alınan mahkeme kararları ve verilen sabıka kayıtları,
 • Resmî kurumlar tarafından verilen şirket kuruluş belgelerinde şirket ana sözleşmesi ve patent hakları gibi model belgeler.

E-apostil Sistemi ile Hangi Belgeler Alınabilir?

Apostil onaylı çeviri elektronik ortamda da hazırlanmaktadır.

 • Adli sicil kaydı
 • Mahkeme kararı gibi belgeler için e-apostil uygulaması taleplerinde bulunulabilmektedir.

E-apostil Lahey Konvansiyonu tabi olan bütün ülkelerde geçerli olmaktadır. Apostil onaylı tercüme yapan tercümanların işlemleri bittikten sonra kalite kontrole alınır. Kalite kontrol aşamasında çeviride ki tutarsızlıklar eksikler hatalar tespit edilmektedir. Yapılan kontroller sorasında tespit edilen hatalar düzeltilerek müşterilerimize teslim edilir.

Sektörün lider firmalarının arasında olan firmamız bugüne kadar sayısız belge çevirisi yapmış bulunmaktayız. Siz değerli müşterilerimize çeviri hizmetini sertifikalı, noter yeminli ve profesyonel uzman kadromuzla vermekteyiz. Mail adresimiz veya telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak fiyat bilgisi alarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

Apostil Tasdikli Tercümede İşi, İşin Uzmanına Bırakın

Tercümanlarının farklı dillere hâkim olmaları yönünden müşterilerine avantajlı hizmetler sunan Bilim Tercüme, kusursuz hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutar. Apostil tasdikli tercüme konusunda da alanında uzman tercümanlarla hareket ederek, ihtiyacınız olan bütün işlemleri sizin için yerine getirir. Ayrıca tercüme edilmesini istediğiniz belgenin çevirisi ve noter onayları ücretli yapılırken, apostil onayı ücretsiz verilir. İşlem yaptıracağınız noterin bağlı olduğu kaymakamlıklardan 5 dakika gibi kısa bir sürede alınabilir. Bir belgenin önce yeminli tercüman tarafından çeviri işlemi yapılır. Çeviri işlemi yapıldıktan sonra ıslak imza kaşe yaptırılarak belge hazır hale getirilir. Bu noktada ihtiyacınız olan işlemleri kolayca halledebilmek için siz de Bilim Tercüme ile anında iletişime geçebilirsiniz.

Bilim Tercüme’nin Tercüme Hizmetleri Nelerdir?

Apostil tasdikli çeviri haricinde de tercüme hizmetleri veren Bilim Tercüme’nin diğer hizmetleri şu şekildedir:

 • Hukuki tercüme
 • Teknik tercüme
 • Tıbbi medikal tercüme
 • Resmi belge tercümeleri
 • Redaksiyon
 • Refakat hizmetleri
 • Turizm sektörü tercümeleri
 • Vize işlemleri tercümeleri
 • Ardıl tercüme
 • Simultane sistem kiralama
 • Basın ve edebi metin çevirileri
 • Akademik tercüme

Kaliteden ödün vermeden dünya çapında hizmet veren Bilim Tercüme; her sektördeki müşterileri için kusursuz bir şekilde hizmet verir. Ayrıca kalitenin sadece bilgiyle değil; güler yüz, üslup ve mizaçla bir bütün olarak ele alındığına inanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Apostil şerhi ile ilgili çok fazla bilgi kirliliği olmasından dolayı oluşabilecek ekstra sorularınızın cevapları için sayfayı aşağı kaydırmaya devam edebilirsiniz.

Apostil Tercüme Edilir Mi?

Türkiye’de bir evrakın resmi olarak onaylanması için yaşadığınız şehirden şerhli olarak gelmesi gerekir. Ülkemizde bu şerh yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevirilir.

Apostil İçin Noter Onayı Gerekli Mı?

Noter onayı ve kaymakamlık onayı belgede aranan en önemli unsurlardan biridir. Noter onayı olmazsa belgeniz uluslararası geçerliliğini yitirir.

Apostil Ücreti Ne Kadar?

Bu şerhin ücreti onaylanacak belgenin çeşidi, hangi ülke ile yapılacağı gibi unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Piyasadaki tecrübesine oranla uygun fiyatlar sunan Bilim Tercüme’den ücret konusunda bilgi almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Apostil Onayı Ne Kadar Sürer?

Apostil onayı süresi; ülkenin hukuki durumuna, sürecin nasıl ilerlediği gibi durumlara göre değişebilir. Fakat ortalama 2 gün içerisinde şerhin onayı alınabilir. Ayrıca Lahey Anlaşmasında belgenin resmiyet süresi belirtilmemiştir. Ülkeler bu süreye kendisi karar verir. Bu çerçevede dünya ülkelerinin bazılarında belgeleriniz 6 ay geçerliliğini korurken bazılarında süre sınırı yoktur.

Vekaletname Apostil Olur Mu?

Bulunulan bölgedeki yetkili birimden çıkarılan vekaletname de hem vekaletnamenin hem de şerhin tercüme edilmesi gerekir. Bu durum apostil için süreci uzatsa da istediğiniz kişiye apostil onaylı vekalet verebilirsiniz.

Konsolosluk Apostil Yapar Mı?

Apostil’in geçerli olmadığı ülkelerde kamu belgelerini onaylatmanız gerekirse konsolosluğa başvurmanız gerekir. Şerh için konsolosluktan onay alınmaz sadece şerh geçerli değilse konsolosluk onayı alınır.

Konsolosluk Onayı Nedir?

Lahey Anlaşmasını imzalamayan veya taraf olmayan bir ülkede belgenizin resmileşmesini isterseniz konsolosluklara başvurarak belgeniz için aldığınız onaydır.

Apostil Şerhine Taraf Olan Ülkeler Hangileri?

Apostil şerhi Lahey anlaşması imzalayan veya taraf olan ülkelerde geçerlidir. Aşağıda yer alan tabloyu inceleyerek apostil şerhi ile evraklarınızı onaylatabileceğiniz ülkeleri öğrenebilirsiniz.

 • Almanya
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Andora
 • Arjantin
 • Arnavutluk
 • Avrupa Birliği
 • Avustralya
 • Azerbaycan
 • Bahreyn
 • Belarus
 • Belçika
 • Bosna Hersek
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Burkina Faso
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 • Çekya
 • Çin – Sadece Hong Kong ve Makao, Çin Halk Cumhuriyeti dahil değil.
 • Danimarka
 • Ekvador
 • Ermenistan
 • Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Fas
 • Filipinler
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Güney Afrika
 • Güney Kore (Cumhuriyeti)
 • Gürcistan
 • Hırvatistan
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsrail
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Japonya
 • Kanada
 • Karadağ
 • Kazakistan
 • Kıbrıs
 • Kırgızistan
 • Kosta Rika
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malezya
 • Malta
 • Mauritius
 • Meksika
 • Mısır
 • Moldova Cumhuriyeti
 • Monako
 • Norveç
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Rusya Federasyonu
 • Sırbistan
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Sri Lanka
 • Surinam
 • Şili
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • Uruguay
 • Ürdün
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Yeni Zelanda
 • Yunanistan
 • Zambiya
 

Apostil Onaylı Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.