Bekârlık Belgesi Tercümesi

Yabancı Uyruklu vatandaşın evliliğe engel bir durum teşkil etmediğini ve medeni durumunu gösteren belgedir. Ayrıca bekârlık belgesinin apostilli olması gerekiyor. Evlenecek kişilerden birinin Yabancı uyruklu olması durumunda ülkesinden apostilli bekârlık belgesinin mutlaka alması gerekir. 

Bekârlık Belgesi Türkiye’deki Nüfus dairelerinin hepsinde de bulunmaktadır. Ancak Bekâr belgesinin alınması için kişinin bekâr olduğunu belirtmesi yetersiz olup; “evlenmesinde yasal bir engel yoktur” gibi ibareler içeren bir onay belgesi olması gerekmektedir.

bekarlik belgesi tercumesi

Yabancı Uyruklu Vatandaş İle Türk Vatandaşının Evlilik Süreci

Evlilik başvurusu için bekârlık belgesi şartı bulunmaktadır. Ayrıca bekârlık belgesinin apostilli olması gerekiyor. Evlenecek kişilerden birinin Yabancı uyruklu olması durumunda ülkesinden apostilli bekârlık belgesinin mutlaka alması gerekir. 

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı devlet vatandaşı olan iki yabancının evlenebilmesi için evliliği gerçekleştirecek olan memurun Türk evlendirme dairesinden yetki almış olması gerekmektedir. Evlilik işleminin yapılacağı ülke Lahey Sözleşmesine taraf ise bekârlık belgesi tercümesinin Noter Onayına Valilik veya Kaymakamlıklarda  ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde ülke Lahey Sözleşmesine taraf değil ise büyükelçilik tarafından onay alınması gerekmektedir. Evlendirme Dairesine pasaport ve bekârlık belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşların ülkelerinden almış oldukları Bekârlık belgesinin, noter yeminli olacak şekilde kendi dilinden Türkçe ’ye çevirisi yapılmalıdır.

Bekârlık Belgesi Çeviri ve İbraz

Yurtdışında, evlilik dairlerinden alınmış olan bekârlık belgesinin Türkiye Makamlarına ibraz edilmesi zorunludur. Bekârlık belgesinin ibrazı iki türlü yapılabilir.

  1. Yurtdışındaki evlilik dairesinden alınan bekârlık belgesi o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına sunması.
  2. Evlilik işlemlerinin gerçekleştirildiği ülkede Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu bulunmuyorsa: Bekârlık Belgesi Türkçe ‘ye çevrilir.

Bekârlık belgesi çevirisi Notere onay için gönderilir, Noter Onaylı Evlenme Belgesi Kaymakamlığa ya da Valiliğe onaylatılır. Ardından Kaymakamlık / Valilik tarafından onaylanmış olan bekârlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaya gönderilir. 

Dışişleri Bakanlığının onaylamış olduğu bekârlık belgesi Nüfus Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca bekârlık belgesinde Nüfus Müdürlüklerinin istediği olduğu bilgilerin eksik olması durumunda gerekli bilgiler en hızlı şekilde edinilir ve bekârlık belgesine eklenir ve son olarak Nüfus Müdürlüklerine teslim edilir.

Bekârlık Belgesi Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.