İhtarname Tercümesi

İhtarname tercümesi geniş anlamlara sahip bir kavramdır. Kanunlar çerçevesinde korunan ihtarname, kişinin haklarının karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi için düzenlenen belgeye ihtarname denir. Yani karşı tarafa kanunlar kapsamında sahip olduğunuz hakları ve taleplerinizi bildirmiş oluyorsunuz. Örneğin birinin size borcu var ve borcu ödeme tarihi geçmiştir. Karşı tarafa ihtarname gönderdiğiniz zaman ihtarnamenin tebliğ edildiği günden itibaren borç miktarına ilişkin olarak faiz işlenmeye başlar. Bu şekilde mağduriyetinizi koruma adına ihtarname göndermiş olursunuz. İhtarname göndermediğiniz durumda ise dava açarsanız faiz isteme hakkınız olmayacaktır. Yönetmelikte “her türlü hukuki işlemler” olarak ifade edilen ihtarname, geniş kapsamlı bir anlam içermektedir. 

İhtarname Tercümesi Anlamı

İhtarname tercümesi ise gönderilen ihtarnamenin karşı tarafın anlayacağı dile çevrilmesi işlemidir. Aynı ülkede yaşayan ve aynı dili kullanana taraflar için geçerli değildir fakat yurt dışında biri ile olan bir alışveriş ya da herhangi bir konudan dolayı ihtarname göndermeniz gerektiği zaman ihtarname tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirse ihtarnamenin karşı tarafa doğru şekilde aktarılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle doğru ve anlaşılır şekilde tercüme edilmiş bir ihtarname göndermeniz gerekmektedir. 

İhtarname Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İhtarname taraflar arasında anlaşma yoluna gitmeyi sağlayan bir uyarıdır aslında, fakat karşı tarafa ihtarname gönderirken hem haklı bir sebebe sahip olmak gerekir hem de bazı hususlara dikkat etmek gerekir. İhtarname çevirisi ile ihtarname gönderirken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde inceleyebiliriz;

  • İhtarnamenin içeriği amacınız anlatacak nitelikte olmalıdır. Ne çok kısa ne de çok uzun olmamalıdır.
  • İhtarname konusu karşısında karşı tarafın bunlardan bilgisinin olması gerekir. 
  • Konu tartışmaya yer vermeyecek şekilde net ve belirgin bir biçimde yazılmalıdır.
  • Yeminli noterden ihtarname tercümesi göndermek dava esnasında ispat kolaylığı bakımından da ihtarname gönderen kişiye kolaylık sağlamaktadır. 
  • Gönderilen ihtarnamede hakkın ispat edilmesi durumunda noter masraflarından fazlasını kazanacaksınız. 
  • Bir hukukçu tarafından hazırlanan ihtarname hem sizi masraftan kurtaracaktır hem de ihtar çekmekteki amacınız daha anlaşılır şekilde karşı tarafa iletilecektir.
  • İhtarname hazırlanırken ihtarname ve ihbarname gönderme amacınızın doğrultusunda hazırlanmalıdır. Aksi durumda göndermiş olduğunuz ihtarname hem sizi para ve zaman açısından kayba uğratacak hem de ihtarname amacına hizmet etmemiş olacaktır. 
İhtarname Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.