Muhasebe Tercümesi

Çeviri sektörü, dünyanın globalleşmesi ile birlikte ülkeler arasındaki iletişimin artması sonucunda önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu durumda uluslararasında ticari faaliyetlerin artmasını sağlamaktadır. Fakat taraflar aynı dile sahip olmadığından dolayı aralarındaki belge rapor alışverişlerinin birbirlerinin anlayabileceği dilde olması gerekir. Bu durumda karşı tarafa iletilecek dokümanlar tercüme edilir. Yani tercüme sektörü oldukça önem kazanmaktadır.

Muhasebe tercümesi ise ticaret sektöründe yer alan bilgi, belge ve dokümanların istenilen dile çevrilmesi işlemidir. Muhasebe kayıtları, bilançolar, raporlar, uluslararası dijital yazışma metinleri, firma evrakları gibi belgeler muhasebe çevirisi yapılacak kaynaklar arasındadır. Bu kaynaklar önemli bilgiler içerdiğinden dolayı çevirisinin doğru ve anlaşılır bir şekilde yapılması gerekir. Muhasebe tercümesinin alanı oldukça geniştir. Yatırım danışmanlığı, sigortacılık, bankacılık, finans, tasarım, gayrimenkul, elektronik, inşaat gibi sektörlerde hem dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek hem ithalat ihracat için hem de yabancı kaynaklı dergi ve yayınları takip edebilmek için muhasebe tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Muhasebe Tercümesinin Kapsamı

Yurt dışı yabancı firmalar ile yapılan anlaşmaların, banka hesap özetlerinin, ithalat – ihracat belgelerinin, finansal dokümanların, periyodik bilançoların, sigorta poliçelerinin çevirileri, banka dekontlarının, yıllık rapor çevirileri, mali tabloların, rapor ve analizlerin çevirileri, alım satım iş ve işlemlerinin, ekonomik rapor tercümeleri, fon, gelir tablosu, hisse senedi, menkul kıymetler ve poliçe çeviriler muhasebe tercümesi alanına girmektedir.

Muhasebe Tercümesi Aşaması Nasıl İşler

Muhasebe çevirisi yapılacak belgenin tercüme bürosuna ulaşmasının ardından yetkili birimler incelemeye başlar. Sonrasında çeviri isteyen kişi ile tercüme bürosunda tercüme işlemini yapacak kişi anlaşarak tercümenin hangi dilde olacağını belirler. Çevirisi yapılacak metin birden fazla dile de çevrilebilir. Sonrasında ise çeviri yapılacak metnin biçim ve içeriği belirlenir. Görsel imaj kullanımı, karakter sayısı gibi konular üzerinde mutabık olunur. Metinde tablo, şablon ya da resim varsa bunlarla ilgi bilgi edinilmeli. Daha sonra nasıl bir hitap dili ile yazılacağı kararlaştırılır. Son olarak tercüme fiyatı ve teslim fiyatı kararlaştırıldıktan sonra uzman tercümanlar tarafından tercüme işlemine başlanır. Tercüman işleminin yeminli bir tercüman tarafından yapılması ise oldukça önemli bir detaydır.

Muhasebe Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.