Taahhütname Tercümesi

Taahhütname, karşılıklı olarak imzalanan, bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlenmesini kabul ettiğini gösteren imzalı belgedir. Bir kişinin kendi adına ve hesabına, bir başka kişiye karşı, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslimini üstlendiğini gösteren sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak imzalanan taahhütname, en az iki kişi tarafından imzalanmaktadır. Taahhütnameler genellikle ticari ilişkilerde ve kamu kurumlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Karşılıklı olarak imzalanan taahhütnamenin sözlü ya da yazılı olarak bir başka dile çevrilmesine ise taahhütname tercümesi denir.

Özellikle yurt dışı ticari ilişkilerinde karşılıklı olarak yapılan sözleşmelerde tarafların anlaşmaya varabilmesi ve konuyu net şekilde anlayabilmesi için imzalayacakları taahhütname belgesinin kendi dillerine çevrilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Diğer tercüme türlerinde olduğu gibi taahhütname tercümesi de büyük bir titizlikle yapılması gereken ve hata kabul etmeyen bir tercüme türüdür. Yanlış yapılan bir çeviri tarafları ya da taraflardan birini hukuki olarak istenmeyen durumlara sürükleyebilir. Taahhütnamelerin çevirisi noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Taahhütname Tercümesi Neden Gereklidir?

Globalleşmenin de etkisi ile uluslararası ilişkiler giderek artmaktadır. Ticari ilişkiler, eğitim, seyahat gibi her türlü yurt dışı ilişkisi olabilir. Bu tür durumlarda ise kendini ifade edebilmek, haklarını koruyabilmek, karşı tarafı anlayabilmek ve gidilecek ülkenin kurallarını öğrenebilmek için bir takım resmi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerden biri de çevirisi yapılan taahhütname çeviri belgesidir. Taahhütname çevirisinde yapılabilecek en küçük bir hata hukuki yükümlülükler bakımından büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle taahhütname çevirisi yapacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;
Çevirisi yapılacak taahhütnamenin yazıldığı dile ve çevrileceği dile hâkim olması gerekir.
Taahhütnamede yer alan terimler konusunda ve hukuki konularda bilgi sahibi olması gerekir.
Tercüme konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
Uygun üslupta ve hatasız çeviri yapması gerekir.

Taahhütname Tercümesi Fiyatları

Diğer tercüme türlerinde olduğu gibi taahhütname tercümesi de belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Ayrıca çevirilerin noter tarafından onaylanması için noter ücreti de alınmaktadır. Tercüme ücreti, dil çiftine, kelime sayısına, teslim süresine göre değişiklik göstermektedir.

Taahhütname Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.