Latince Tercüme

Latince tercüme diğer dünya dillerinden Latinceye yapılan bir çeviridir. Tüm belgelerin her dilden yazılı veya sözlü olarak Latinceye çevrilmesi mümkündür. Latince Antik dil ailesi içerisinde yer alan Hint- Avrupa grubuna aittir. Çok uzun zamanda beridir kullanılmakta olan Latince, Roma imparatorluğunun resmi dilidir. Latince          Avrupa dilleri içerisinde en eski dillerden biri olup birçok dilin gelişiminde de büyük rol almıştır. Öyle ki Avrupa dillerinin birçoğunun kökeni Latinceye dayanmaktadır.

 

Hristiyanların Kutsal kitabı olan İncil de Latince olarak yazılmıştır. Bu nedenle birçok ülkede kabul görmüş bir dildir.  Hatta ülkemizde bazı üniversitelerde seçmeleri ders olarak ta eğitimi verilmektedir.  Bu yüzden Latince çeviri uluslararası arenada önemli bir yere sahiptir. Ülkeler arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için Latince çevirinin doğru şekilde yapılması gerekir.

Çeviri işlemleri, tercüme ofislerinde faaliyet gösteren yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Çeviriyi yapacak kişinin her iki dil hakkında bilgili olması gerekmektedir. Çünkü tercüme de hataya yer yoktur. Bu sebeple tercümeyi gerçekleştiren çevirmenin alanında uzmanlaşmış kişiler olması gerekir.

Latince Sözlü Çeviri

Latince tercüme hem yazılı hem sözlü olarak yapılmaktadır. Tercümanların, noter nezdinde yabancı uyruklu vatandaşlara muvafakatname, vekâletname, imza beyanı, araç alım satım, şirket ana sözleşmesi, gayrimenkul alım satım, şirket devri, evlilik sözleşmesi, pasaport gibi belgelerin içeriğini anlatması sözlü tercüme olarak adlandırılır. Kısacası ülke içinde veya ülke dışında yabancıların bulunduğu ortamlarda geçen konuşmaların kişilere aktarılması işlemidir. Onun dışında kalan ardıl tercüme, karşılıklı tercüme, simultane tercüme, refakat tercümesi, telefondan çeviri, yazılı belgelerin sözlü tercümesi, fısıltı tercümesi gibi çeviri türlerini de sözlü çeviri türüne örnek olarak verebiliriz. Latince tercümenin sözlü şekilde yapılabilmesi için bazı ekipmanlara ve alanında uzman bir tercümeye ihtiyaç vardır.

Latince Yazılı Çeviri

Latince çeviri sözlü olarak yapılabildiği gibi yazılı olarak da yapılmaktadır. Niyet mektubu, transkript, diploma, adli sicil kaydı, vekâletname, imza beyanı, araç alım satım, şirket ana sözleşmesi, gayrimenkul alım satım, şirket devri, evlilik sözleşmesi, pasaport gibi belgelerin üzerinde ki metinlerin çevirisine yazılı çeviri denilmektedir. Çeviri yapılırken metinde geçen ifadelerin doğru ve eksiksiz aktarılabilmesi için alanında uzman kişiler tarafından tercüme edilmesi önemlidir.

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Latince Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.