Türkmence Tercüme

Türkmence tercüme istenilen belgelerin ya da sözlü bir ifadenin Türkmence diline ya da Türkmence dilinden çevrilmesidir. Türkmenistan’ın resmi dili olan Türkmence, Türk Oğuz dil ailesine aittir. Dünya’da 7 milyon kişinin konuştuğu Türkmence, Afganistan ve İran’da kullanılmaktadır. Her dilde olduğu gibi kendine özgü bir yapıya sahip olan Türkmence dilinde tercüme yapabilmek için dilin üslubuna, kültürüne hâkim olmak gerekir. Özellikle teknik ve resmi çevirilerde yapılan çevirinin o dilde aynı şekilde anlaşılabilmesi sağlanır. Bu nedenle çeviri yapacak tercümanın hem çeviri yapacak belge hakkındaki teknik detaylara hem de çeviri yapılacak dil bilgisine hâkim olması gerekir. Çünkü Türkmence çeviriler resmi belge niteliği taşıdığından dolayı hatasız bir şekilde hazırlanması gerekir.

Türkmenistan ile kurulan ticari ve sosyal ilişkiler, siyasi diyaloglar ve iletişimin artması ile birlikte Türkmence çeviri desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkmence Tercüme Bürolarından Alabileceğiniz Destekler

Türkmence tercüme sadece resmi belgelerin değil aynı zamanda ardıl, simultane gibi sözlü çevirilerde de kullanılmaktadır. Günümüzde yaşanan bazı gelişmelerden dolayı etkinliklere, organizasyonlara vs. çevrimiçi olarak katılım sağlanabilir. Bu organizasyonlarda yapılan konuşmalar sözlü çeviri alanına girmektedir. Türkmence çeviri yapan tercüme bürolarının sunduğu destekler şunlardır;

 • Apostil işlemleri ve vize evraklarının çevirisi
 • Web yerleştirme işlemleri
 • Akademik makale, tez ve araştırma metinlerinin çevirisi
 • Makaleler, kaynak yayınlar, ders kitapları gibi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dokümanların çevirisi
 • Noter onaylı belgelerin çevirisi
 • İnşaat planı, broşür ve afiş gibi evrakların Türkmence çevirisi
 • Kültür araştırmaları açısından ihtiyaç duyulan arşiv belgelerinin çevirisi
 • Uluslararası organizasyon ve görüşmelerde sözlü çeviri
 • Refakatçi çeviri
 • İş ve işverenler için ihtiyaç duyulan vergi levhaları, sicil gazeteleri, SGK işe giriş bildirgeleri, imza sirküleri ya da görevlendirme yazıları gibi belgelerin çevirisi
 • Acil ihtiyaç duyulan her türlü belgenin çevirisi
 • Web sitelerinde yer alan dokümanların çevirisi  

Türkmence Tercüme Fiyatları Ne Kadardır?

Türkmence tercüme  hizmeti için ödenecek tercüme fiyatı, yazılı çevirilerde çeviri yapılacak belgenin uzunluğuna, sözlü çevirilerde konuşma süresine, işin niteliğine, çeviri uzmanlık alanının zorluğuna, çeviri türüne, çeviri için istenen teslim tarihine göre belirlenmektedir.

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Türkmence Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.