Hukuki Tercüme

Hukuk insanlarla devletler, insanlarla insanlar ya da devletlerin birbirleri ile arasındaki ilişkileri düzenlemekte olan kurallar bütünüdür. Yurt dışı ülkelerine gidildiği zaman hakların alınabilmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına hukukla ilgili birtakım belgelerin sunulması zorunludur. Bu belgeler bulunduğunuz ülkenin dilinde hazırlanmış olduğundan dolayı belgeleri teslim edeceğiniz ülkenin diline hukuki tercüme ile çevrilmiş olmalıdır. Belgelerinizin yanlış tercüme edilmesi hak kaybı yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle oldukça önemli bir konudur.

Hukuki belgelerinizin doğru ve detaylı bir şekilde tercüme edilmesi size büyük fayda sağlayar. Dünya genelinde küreselleşme akımının yaygınlaşması ile birlikte yabancı dilde her alanda önem kazanır. Hukuk da bu alanlardan biridir ve her bir vatandaşı oldukça yakından ilgilendirir. Siz de hukuki tercüme konusunda sorunsuz bir hizmet almak için hemen Bilim Tercüme ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Hukuki Çeviri ve Hukuk Tercümesi Neden Önemlidir?

Teknoloji çağının getirdiği imkânlardan biride uluslararası hareketliliktir. Bu hareketlilik her geçen gün hızla artış gösterir. Bununla birlikte insanlar ticaret, turizm amaçlı ya da tamamen yaşamlarına devam edebilmek için kendi ülkeleri haricinde bildiği ya da bilmediği başka ülkelere gider. Gidilen ülkenin insanları ile iletişim kurabilmek, geçinebilmek ve ülkenin hukuki kurallarına uymak zorunludur. Bu nedenle sahip olunan hukuki hakların doğru ve anlaşılır olabilmesi için doğru bir şekilde hukuki çeviri yapılması gerekir. Hukuki tercümenin en büyük önemi vatandaşların hukuki hak kaybı yaşamamasının önüne geçmektir.

Hukuki Tercüme Nerelerde Karşımıza Çıkabilir?

Hukuki tercümeye genelde bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye gittiğiniz zaman ihtiyaç duyabilirsiniz. Farklı bir ülkeye ticari, turizm ya da yaşamak amaçlı gittiğiniz durumlarda ülkenin hukuk kurallarına uymanız açısından hukuki tercümeye ihtiyacınız olur. Örneğin ticari amaçla gittiğiniz bir ülkede ticari anlaşmanın sağlanabilmesi için tarafların hukuki haklarının korunabilmesi adına sözleşme imzalanır. Sözleşmede geçen maddelerin tarafların yararına olabilmesi ve açık şekilde anlaşılabilmesi için tarafların anlayabileceği dilde yer alması gerekir. Bu nedenle bu belgenin hukuki tercüme ile tarafların anlayacağı dile çevrilmesi gerekir. Bu noktada tercüme işlemi alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda taraflar hukuki açıdan hak kaybı yaşayabilir.

Hukuki Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hukuki tercüme yaparken hangi türde çeviri yapılırsa yapılsın genel geçer bir kural olan ‘hem kaynak hem de hedef dile tam hâkim olma’ özelliği geçerlidir. Hukuk metinleri diğer metinlere göre daha karmaşık ve anlaşılması zor metinlerdir. Bazen bir metin 10-15 satıra kadar çıkabilir. Hukuki tercüme yapan kişi bütün bu metinleri doğru anlayıp dile aktarmada profesyonel olmalıdır. 

Hukuk metinlerinin dilleri günlük hayatta kullanılan dilden çok farklıdır. Bu hukuki terim ve farklılıkları bilen birinin tercümeyi yapması yaşayacağınız sorunları sıfıra indirir. Türkçe hukuk metinlerinde ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kelimeler kullanılır bunun nedeni Türk dilinin etkileşimde olduğu dillerdir. İngilizce metinlerde ise Latince kelime kullanma eğilimi görülür. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de dilleri her yönü ile bilmektir. 

Hukuki tercüme yaparken kaynak metinde koyu ve kalın harf, başlık şekli gibi biçimsel özelliklere dikkat edilerek aynı şekilde aktarılması gerekir. Kısaltmaları doğru şekilde ve karşılıklarına denk geldiğinden emin olunmalı, ilk kısaltma yapılırken parantez içerisinde kısaltma kelimesi açık biçimde yazılmalıdır. Hukuk terimlerinin kullanımına dikkat edilmeli, sözlükten yararlanılmalıdır. Hukuk kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için tercümanın da bu konuda bilgili olması gerekir. Sadece ülkenin yasal kuralları değil kültür kurallarını bilinmelidir. Siz de hukuki tercüme işlemleriniz de alanında uzman tercümanlarla çalışmak için Bilim Tercüme ile hemen iletişime geçebilirsiniz.


Hukuki Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.