Bilanço Tercümesi

Bilanço, bir işletmenin varlıklarını ve kaynaklarını gösteren mali tablolardır. Bilanço tercümesi içerisinde: bilanço başlığı, aktif, pasif ve bilanço dipnotları olmak üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Bilançolarda, işletmeler için belirlenen sermaye miktarı, duran ve döner varlıkların tutarı, yabancı kaynaklardan edinilen krediler, işletmenin yükümlü oldukları borçlar, bilançonun aktif bölümünde yer alan varlıkların paraya çevrilebilme olasılığı ve işletmenin kar ve zarar durumunun belirli bir tarih itibarıyla gösterildiği hesap özetidir. 

Bu yüzden, bilanço tercümesi finans ve muhasebe alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Bilanço Tercümesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilanço tercümesinde en önemli husus rakamların doğru ve eksiksiz olarak işlenmesidir. Finansal çeviri sırasında rakamlarla ilgili yapılabilecek en ufak bir hata hiç beklenmeyen sorunlara yol açabilir. Bu yüzden bilanço tercümesi alanında kişiler tarafından yapılmalıdır. Bilanço Tercümesinin Önemi;

İşletmelerin mali durumunu ve performanslarını gösteren bilanço tabloları, işletmenin alacağı ekonomik kararların bildirgesinde önemli bir rol oynamaktadır.  Bu yüzden bilanço tercümesi işletmeler için neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Çünkü vergi hukukunda yer alan kanunları gereğince 1. sınıf işletme olarak nitelendirilen tüm işletmelerin bilanço düzenlemesi zorunludur.

Bilançoların birçok türü bulunmakta ancak içlerinde en önemlisi ticari bilançodur. İşletme ithalat veya ihracat herhangi biri ile uğraşıyor ise bağlı çalıştıkları firmalar ve alışveriş yaptıkları devletlere karşı bilanço düzenlemesi yasal bir zorunluluktur. İşletmeler bilançoları ne kadar kendi ana dilleriyle yazıyor olsalar da yurtdışı kaynaklı bir alışveriş söz konusu olduğundan işinde uzman kişiler tarafından bilançonun tercümesi edilmesi gerekmektedir.

Bilanço Tercümesinde Gerekli Olan Bilgiler?

Bilanço çevirisi finansa bağlı bir alan olduğundan dolayı tercüme hizmeti alan kişiyle iletişim halinde olması gerekmektedir. Bunun için hizmeti satın alan işletme sahibi bilançonun tercümesi için gerekli olan tüm mali gelir-gider tablolarını, vergi kesintilerini, cari açıkları ya da fazlaları, alış-satış neticesinde elde edilen net karı ve zararı belirten bilgileri tercüme bürosuna teslim etmelidir. Bu bilgiler tam ve eksiksiz sağlandığı takdirde tercüme bürosu uzman ve noter onaylı tercümanlar ile bilançonun tercümesini en doğru şekilde gerçekleştirir.

Bilanço Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.