Evlat Edinme Belgesi Tercümesi

Evlat edinme belgesi tercümesi evlat edinme kişilerin kendilerinden doğmamış bir çocuğun bakımını yasal olarak üstüne almasıdır. Bir çocuğun evlat edinme işlemleri başlatılıp evraklar yürürlüğe girdiğinde çocuğun hakları ve çocuğun bütün sorumlulukları çocuğun doğduğu aileden alınıp onu evlat edinen aileye geçer. Farklı toplumlarda evlat edinme prosedüründe farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle evlat edinmeyle alakalı konularda evlat edinmeyle ilgili belgeleri çevirme yasal ve diğer faktörleri işin içine katarak kültürel anlamda yapılması gereken hassas bir konudur.

Evlat edime belgesi tercümesinin yalnız yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi önerilmektedir. Evlat edinme belgelerinde evlat edinilen çocuğun kişisel bilgileri, aileler arasında sorumluluk ve haklarının da detaylı belirtilmesi kesin olarak belirtilmelidir. 

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat edinme şartlarından en önemlilerinden biride aile ortamına katılacak çocuklar için en az bir yıl önceden aile desteği alınmaya başlanır.

  • Çocuk ayırt etme durumundaysa eğer mutlaka çocuğun rızası sorulur
  • Evlat edinilecek çocuğun anne ve babası yaşıyorsa onlardan izin alınır
  • Çocuğun anne ve babası hayatta değilse ve ailesinden kimse yoksa ve vasisi varsa ondan izin alınır.

Evlat edinme belgesi çevirisi genellikle evlat edinme belgelerinin bir kopyası çocuğun doğduğu ailede kalırken, bir diğeri de evlat edinen ailenin yanında evlat edinmeyi düzenleyen kurumlarda kalmaktadır. Birçok ülkede sosyal yardım ve göçmenlik bürosu yetkilileri evlat edinmede olası suistimaller için bu süreci yakından izlemektedirler.

Evlat Edinmenin Kuralları

Çocukları etkileyen konuların dışında evlat edinebilmek için bazı kurallarda vardır

Bunlar;

  • Evlatlık alacak ailede ki eşlerden en az birinin 30 yaş üstü olması gerekmektedir.
  • Evlatlık alacak ailede ki eşlerin her ikisi de mutlaka çocuktan 18 yaş büyük olmalıdır
  • Evlatlık alacak ailede eşlerin her ikisinin de mutlaka en az ilkokul mezunu olmalıdır.
  • Evlatlık alacak ailenin en az 5 yıllık evli olmaları zorunludur.

Yukarıda ki koşulları taşamayan ebeveynler evlat sahibi olamamaktadırlar. Bu nedenle evlat edinmede ki yaş kriteri önemli bir kriterdir. Evlat edinmek isteyen aileler de akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayanlar evlat edinemezler.

Bekarlarda evlat edinmek istediğinde evlat edinmede herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 30 yaş üstü olan ve evlat edineceği çocuk arasında 18 yaş farkı olan herkes evlat edinebilmektedir.

Evlat Edinme Belgesi Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.