Deşifre Tercüme

Deşifre tercüme sözlü olan bir içeriğin hızlı bir şekilde yazıya dönüştürülen işlemine verilen addır. Sadece işitsel içeriklerin çevrilmesinin yanı sıra yanı zamanda hem görsel hem de işitsel içeriklerin birlikte yazıya dökülmektedir. Deşifre tercümesi ile istene tüm dillere hızlı bir tercüme yapılırken hatalar ve eksiklikler ortadan kalkarak, anlatılmak istenen tam olarak açıklanmaktadır.

Deşifre Tercümenin Kullanıldığı Alanlar

Deşifre çeviri hayatın içerisinde farklı dillerin çok fazla kullanılması ile birlikte her alanda hızlı bir şekilde yayılmaktadır.  Türkçeye olduğu gibi farklı dillere aynı teknik ile tercüme edilmeyi bekleyen alanları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Sunum, toplantı, panel ve söyleşi programları,
 • Telefon görüşmeleri anında oluşan kayıtları,
 • Anında yapılan röportaj ve sunulan haberler,
 • Sinema filmleri, reklam bölümleri, dizi bölümleri ve belgesel yapıtları,
 • Dijital ortamda oluşturulmuş olan video görüntüleri ve net anlaşılır şekildeki ses kayıtları,
 • Konferans, seminer ve eğitim ile ilgili olan kayıtlar,
 • Sesli ve görsel ders kayıtları,
 • Önem arz eden davalarda yapılan duruşmalara ait olan kayıtlar,
 • Akademik içerikleri olan yazıların kayıtlarını kapsamaktadır.

Deşifre tercüme ile karşı tarafa doğru bilgi aktarılarak, bilgi eksikliği ve yanlışlığı ortadan kaldırılmaktadır. Böylece amaca uygun hizmet edilerek başarı elde edilmiş olmaktadır.

Deşifre Tercümesinin Yapılması

Deşifre tercüme büyük titizlik ve dikkat gerektiren süreci kapsamaktadır. Tercüme süreci bitene kadar 3 aşama geçmektedir. Bu aşamalar şunlardan oluşmaktadır;

 • İlk olarak tercüme yapacak olan tercüman ses kayıtlarını dikkatli şekilde dinler.
 • İlk dinlemenin ardından gerekli notlarını tutarak karşılaştırmalı olarak yeniden ses kayıtlarını en başında yeniden dinler,
 • Anlam bütünlüğü sağlanan ses kaydı sonucunda yazıya aktarım gerçekleştirilerek tercüme işlemi yapılmaktadır.

Deşifre çeviri süresi ses veya görüntü kaydının kalitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda10 dakikalık iyi bir ses ya da görüntü kaydı yaklaşık olarak 50 dakikada tercüme edilmektedir. Ancak kalitesi düşük olan kayıtlarda zaman uzamaktadır. Bu durumda ilk olarak ses ya da görüntü kaydı bilgisayar ortamında düzenlenip istenen kaliteye getirildikten sonra tercüme edilmektedir. Profesyonel olarak çalışanlarımız le herhangi bir hataya yer vermeden tercüme işlemini yerine getiriyoruz

Deşifre Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.