Kırgızca Tercüme

Kırgızca tercüme istenilen belgelerin yazılı veya sözlü olarak istenilen dilden Kırgızca diline çevrilmesidir. Kırgızca Kırgızların ana dili olup Kırgızistan’ın resmi dili olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Afganistan, Tacikistan, Rusya, Pakistan ve Çin’in belirli bölgelerinde de konuşulan bir dil olarak ön plana çıkmaktadır. Birçok farklı kesim tarafından kullanılan bir dil olduğundan tercümesi de oldukça farklıdır. Bu yüzden Kırgızca çeviriyi yapacak olan tercümanın konu hakkında yeterli bilgi ve deneyim sahip olması gerekir. Kırgızca dilinden çeviri yapacak tercümanın Kırgızca dil yapısına ve kültürüne hâkim olması gerekir. Bireylerin iş hayatı, eğitim veya seyahat gibi belirli amaçlar için Kırgızistan veya Kırgızca’nın konuşulduğu ülkelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için taleplerini dile getirebilmelidir. Öyle ki kişi kendini iyi şekilde ifade edebilmeli ve karşısındaki de aynı şekilde onu anlayabilmelidir. Böyle bir durumda sağlıklı iletişim kurulabilmesi için alanında uzman tercümanlık ofislerinde çalışan çevirmenlere ihtiyaç duyulur.

Kırgızca Tercüme Nasıl Yapılır?

Kırgızca tercüme hizmeti tercüme ofislerinde faaliyet gösteren tercümanlar tarafından verilmektedir. Çevirinin eksiksiz ve yanlışsız yapılabilmesi için tercümanın alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması önemlidir.  Bu yüzden tercümanlık ofisinde faaliyet gösteren tercümanların noter tasdikli tercümanlar olması büyük önem taşır.

Kırgızca çeviri için hazırlanan belgeler tercümana teslim edilir. Ardından tercüman çevirisi yapılacak olan belgeleri gerek dil yapısı olarak gerek kültürel baz da incelendikten sonra çeviri işlemine başlar. Tercüman Kırgızca çeviriyi tamamladıktan sonra tercümanlık ofisinde faaliyet gösteren editöre sunar. Editör belgeleri gerekli incelemelerden geçirir herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda düzeltmeleri yapar. Bu sayede belgenin tercümesi tamamlanır ve kişinin kendisine teslim edilir. Kırgızca çevirisi tamamlanmış olan bu belgeler noter tarafından son onayı aldıktan sonra her iki ülkenin her kurum ve kuruluşlarında geçerlilik kazanmış olur.

Kırgızca Tercüme Türleri

Kırgızca tercüme türleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Kimlik belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Üniversite Diploması
 • Evlilik Kayıt Sureti
 • Ölüm Belgesi 
 • Ustalık Belgesi 
 • Vergi Levhası 
 • Terhis Belgesi 
 • Ticaret Belgesi 
 • Sicil Tasdiknamesi 
 • Araba Ruhsatı 

Yukarıda maddeler halinde belirtiğimiz çeviri türleri Kırgızca Çeviri alanında en çok talep gören çeviri türleridir.

 

Hizmet verdiğimiz Diğer Diller

Kırgızca Tercüme

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.