Diploma Tercümesi

Diploma, kişinin eğitimini hangi dalda ve hangi düzeyde tamamladığını gösteren alanında yeterliliğini kanıtlayan bir belgedir. Kişiye mezun olduğu kurum tarafından o tarihe özel olarak düzenlenir. Diploma tercümesi, yurt dışında bulunan bir kuruma başvurmak isteyen öğrenciler tarafından talep edildiği gibi eğitimini orada tamamlayan öğrenciler içinde Yüksek Öğretim Kurumu’na denklik müracaatlarında istenir. Bu kişilerin ülkemizde üniversite mezunu olarak kabul edilmeleri için diploma tercümesi şarttır. 

Öğrenim gördükleri okullardan aldıkları diplomalarını yeminli tercümanlar tarafından noter tasdikli çeviri haline getirip eğitim hayatlarına devam etmeyi düşündükleri kuruma ibraz etmeleri kişilerin bu noktada atacağı ilk adımdır. Diploma çevirileri sadece Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılacak olan denklik başvurularında değil herhangi bir kurum ya da kuruluşa başvurularda da ibrazı gerekli olabilen bir belgedir.

Denklik Belgesi Nedir?

Diplomanın yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgeye denklik belgesi denir. Denklik belgesi eğitim öğretimin her aşamasında alınabilir fakat genellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora programından mezun olanlar denklik belgesi için başvuruda bulunur. 

Diploma Denkliği İçin Gerekli Belgeler

Diploma denkliği için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 • İmzalı başvuru formu.
 • Diplomanın aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Denkliği istenen diplomanın ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ve tercümesi.
 • Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin aslı.
 • Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin noter onaylı sureti ve tercümesi.
 • AB’ye üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı ve Diploma Eki’nin noter onaylı tercümesi.
 • Mezun olunan eğitim kurumuna, diğer bir eğitim kurumundan aktarılan dersler varsa bu derslere ait transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi.
 • Diploma sahibine ait pasaportun aslı ve doldurulmuş pasaport bilgi formu.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda bulunan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için üniversite yerleştirme sonuç belgesi.
 • Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış bütün suretlerin fotokopisi.
 • Denklik başvurusu kapsamında temin edilen evrakların A4 fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • Yüksek Lisans denklik işlemleri için tez kapak ve özetinin de çevirisi.

Diploma Tercümesi Noter Onaylı Olmak Zorunda Mı?

Diploma tercümesi, kesinlikle noter onaylı ve eksiksiz olması gereken bir tercümedir. Eğer tercüman yeminli tercüman değilse tercümenizi tekrar yeminli bir tercüman tarafından yaptırmanız gerekir. Diploma tercümesi yapılırken bu hususlara dikkat etmeniz denklik belgenizi alırken sorun yaşamanızı önler.

Diploma Tercümesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diploma tercümesinde; tercüman belgede yer alan tarih, ad, soyad gibi önemli ve kişisel bilgileri hata yapmadan özenli bir şekilde aktarımını yapmaya dikkat etmelidir. Orijinal belgede bulunan tüm verilerin diploma tercümesinde de açık ve net bir şekilde yazılı olmasına özen gösterilmelidir. Diploma sahibinin eğitim hayatı boyunca aldığı belge, kazandığı derece var ise bunlarda açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.  

Diploma tercümesinde eğitimin alındığı alanın isminin Türkçedeki tam karşılığı belirtilmelidir. Ayrıca orijinalliğe sadık kalınmalı, diploma tercümesinin ibraz edileceği kurumun standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Diploma çevirileri resmi bir belge olduğunu için yapılan yanlışlık size zaman kaybettirir. Bu yüzden deneyimli tercümanlar ile çalışarak, çeviri işlemlerinin tamamlanması gerekir. 

Diploma Tercümesi Neden Önemlidir?

Ülkemizde eğitim hayatına devam etmek isteyen yabancı uyruklu birçok öğrencinin atacağı ilk adım olan denklik belgesi başvuruları için Yüksek Öğretim Kurumu’na noter onaylı diploma tercümelerini sunmaları gerekir. Bu yüzden Türkiye’de eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler için diploma tercümesi oldukça önemlidir. Ayrıca diploma tercümesi sadece eğitim ile ilgili konularda değil yabancı ülkelere yapılacak olan göçmenlik başvurularında da gerek duyulan bir belgedir. Siz de alanında uzman bir ekipten yardım alarak diploma tercümesine sahip olmak için Bilim Tercüme ile hemen iletişime geçebilirsiniz

Diploma Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.