Diploma Tercümesi

Diploma, kişinin eğitimini hangi dalda ve hangi düzeyde tamamladığını gösteren alanında yeterliliğini kanıtlayan bir belgedir. Kişiye mezun olduğu kurum tarafından o tarihe özel olarak düzenlenir. Diploma tercümesi, yurt dışında bulunan bir kuruma başvurmak isteyen öğrenciler tarafından talep edildiği gibi, eğitimini orada tamamlayan öğrenciler içinde Yüksek Öğretim Kurumu’na denklik müracaatlarında istenmektedir. Bu kişilerin ülkemizde üniversite mezunu olarak kabul edilmeleri için diploma tercümesi şarttır. Öğrenim gördükleri okullardan aldıkları diplomalarını yeminli tercümanlar tarafından noter tasdikli çeviri haline getirip eğitim hayatlarına devam etmeyi düşündükleri kuruma ibraz etmeleri kişilerin ilk adımı olacaktır. Diploma çevirileri sadece Yüksek Öğretim Kurumu’na yapılacak olan denklik başvurularında değil herhangi bir kurum ya da kuruluşa başvurularda da ibrazı gerekli olabilen bir belgedir.

diploma tercumesi

Diploma Tercümesi Neden Önemlidir?

Ülkemizde eğitim hayatına devam etmek isteyen yabancı uyruklu birçok öğrencinin atacağı ilk adım olan denklik belgesi başvuruları için Yüksek Öğretim Kurumu’na noter onaylı diploma tercümelerini sunmaları gerekmektedir. Diploma tercümesinde eğitimin alındığı alanın isminin Türkçedeki tam karşılığı belirtilmelidir.  Diploma tercümesi orijinal ya da aslı gibidir şeklinde olmasına karşın apostil onayı da gereken durumlar vardır. Yeminli tercümanlar tarafından yapılan diploma tercümesinin biri kişinin kendisinde diğeri ise noterde saklanır. Diploma tercümesi sadece eğitim ile ilgili konularda değil yabancı ülkelere yapılacak olan göçmenlik başvurularında da gerek duyulmaktadır. 

Diploma Tercümesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diploma tercümesinde, tercüman belgede bulunan tarih, adı, soyadı gibi önemli ve kişisel bilgileri hata yapmadan özenli bir şekilde aktarımını yapmaya dikkat etmelidir. Orijinal belgede bulunan tüm veriler diploma tercümesine de açık ve net bir şekilde yazılı olmasına özen gösterilmelidir. Diploma sahibinin eğitim hayatı boyunca aldığı belge, kazandığı derece var ise bunlarda açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.  Orijinalliğe sadık kalınmalı, diploma tercümesinin ibraz edileceği kurumun standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Diploma çevirilerimizin resmi bir belge olduğunu ve yapılan yanlışlığın size zaman kaybettireceğini unutmayın. Deneyimli tercümanlarımız ile sizlere kolaylıklar sağlıyor, işimizi ve sizi önemsiyoruz. Zaman kaybettirmeden hedeflerinizi gerçekleştiriyoruz.

Diploma Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.