ONLİNE PROFESYONEL TERCÜME

Yeminli Çeviri

Yeminli Çeviri

Bazı önemli belgelerde yeminli çeviri yapılması gerekir. Bu çevirileri ancak noterde yemin etmiş bir çevirmen yapabilir. Çevirinin doğruluğunu onaylamak amacıyla mühür basar ve imzalar. Önemli evraklarda yeminli çeviri yapılmış olması şartı aranır.

Bazı kurumlar yeminli çeviriyi de yeterli bulmaz ve noter tasdikli çeviri ister. Bazıları ile yeminli çeviri yapılmasını yeterli bulur. Diploma, sağlık raporları, transkriptler gibi belgeler yurt dışındaki kurumlara gönderileceğinde bu belgelerin çevirisinin yeminli çeviri olması istenir.

Yeminli Çevirinin Önemi Nedir?

Noterde yemin etmiş ve yeminli tercüman unvanını almış kişilerce yapılmalıdır. Bu tercümanlar önemli belgelerin çevirilerini yaptıklarında oldukça titiz çalışmalıdır. Çevirinin tam olması, birebir aslını yansıtması gerekir. Firmamızda birlikte çalıştığımız yeminli tercümanlarımızla kaliteli hizmet sunmaktayız. Çevirilerimiz yeminli tercümanların onayından geçmiştir ve mühürleri basılır.

Yeminli çeviri istendiğinde bizimle iletişime geçerek rahatlıkla bu işinizi çözüme ulaştırabilirsiniz. Çeviri hizmetini sağlam altyapımız ve uzman kadromuz ile veririz. Hizmette kalite için müşteri odaklı çalışma stratejisini benimsemiş bulunmaktayız.

Yeminli Çeviri Gereken Belgeler

Uluslararası iş ortaklıkları olan firmalar ortaklık sürecinde yeminli çeviriye ihtiyaç duyabilir. Borcu yoktur belgesi, şirketin oda kayıtları, yapılacak olan ortaklık anlaşması metni ve sözleşmesi için yeminli çeviri gerektiğinde verdiğimiz hizmetten faydalanabilirsiniz. Çevirinin resmi kurumlarca geçerliliği olması için, genellikle yeminli çeviri yapılmış olması yeterli bulunur.

Yurt dışında öğrenim sürecine devam etmek isteyen kişiler de yeminli çeviri hizmetinden faydalanır. Türkiye'deki okullardan alınan diplomaların, okullardaki ders saatlerini ve içeriklerini gösteren belgelerin, yurt dışındaki eğitim kurumları tarafından yeminli çevirisi istenebilir. Bu durumda firmamız tarafından verilen yeminli çeviri hizmeti için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yine yurt dışına çıkacak ya da yurt dışında yaşayacak olmanız durumda farklı kurumlara belge vermeniz gerekir. Doğum belgesi, evlilik belgesi, pasaport,  ehliyet, vergi belgesi ya da ticari sicil belgesi gibi resmi evrakların yeminli çevirisi talep edildiğinde bu talebi firmamız aracılığı ile karşılayabilirsiniz.

Profesyonel Yeminli Çeviri Hizmeti

Diğer çevirilerden farklı olarak yeminli çeviri herkes tarafından yapılamaz. Çevirmenin yalnızca çeviri yapacağı dili iyi bilmesi yeterli olmaz, aynı zamanda noter önünde yemin etmiş ve bu unvanı almış olması gerekir. Firmamızda yeminli çevirmenler çalışmaktadır. Bu hizmet sayesinde Türkiye'de kullanılan resmi belgelerin yurt dışında da kullanılabilmesi sağlanır.

Çevirisini yaptığımız belgelere yeminli tercümanın kaşesi ya da mührü basılır. Mühür ya da kaşenin üzerine imzasını atar ve çevirisini yaptığı belgenin yeminli çeviri olmasını sağlar.

"Tercüme sektöründeki tüm yenilikleri yakından takip ederek çeviride modern hizmetler ortaya koymak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla yola çıkmış bir tercüme ofisi olan Bilim Tercüme, sektördeki ihtiyaçlara geniş ölçüde cevap verecek uzman bir kadroya sahiptir."

Çalışma Sürecimiz.

En planlı çalışma sürecimiz ile Tercüme Hizmetini sunuyoruz. Çeviri Hizmeti aşamalarımız şu şekildedir.

Çeviri Evraklarının
Hazırlanması

Yetkili Birime
Aktarılması

Çevirilerin
Tamamlanması

Dosyalanıp
Teslim Edilmesi