Hasta Raporu Tercümesi

Sağlık raporu, bireyin sağlık problemlerini ve daha önce geçirmiş olduğu operasyon ve tıbbi süreci herhangi bir kuruma beyanı sırasında istenen bir evraktır. Sağlık raporları, hastanın akıl ve beden sağlıklarının, uzman doktorlar tarafından muayene edilip belgelenmesi olayıdır.

Sağlık raporu hazırlanırken bilgilerin doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. Çünkü sağlık raporları belirli bir amaca göre hazırlanan ve yasal dayanağı olan belgelerdir. Sağlık raporu herhangi bir sağlık çalışanı tarafından hazırlanamaz ancak konuyla ilgili yetkili kurum ve doktorları tarafından hazırlanabilir.

Sağlık Raporu Nerelerde İstenmektedir?

Sağlık raporları, hastanın akıl ve beden sağlıklarının, uzman doktorlar tarafından muayene edilip belgelenmesidir. Evlilik, askerlik, iş başvurusu, ehliyet başvurusu, spor kursuna yazılma, üniversite ve lise başvuruları, yurtdışına çıkış için yapılacak vize işlemleri gibi birçok işlemde sağlık raporu istenir. Her kurumun raporu isteme amacı farklı olsa da amaç hep aynıdır; kişinin yapmış olduğu başvuru neticesinde herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşılmayacağı garantilenmek istenir.

Apostilli Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Apostilli sağlık raporu, devlet hastanelerine veya aile hekimlerine gidip sağlık raporu alınıp daha sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen makamlarca onaylanması sonucunda alınır. Bu raporun yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapıldıktan sonra noter onayı ile birlikte istediğiniz makama başvurabilirsiniz. 

Örneğin yurtdışında bir iş başvurusu yaptığınızda sizlerden sağlık raporu istenmesi durumunda doktora gidip muayene olduktan sonra doktor isminin ve imzasının yer aldığı bir raporun tercüme ettirerek teslim edebilirsiniz. Tercüme işleminde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda noterde daha fazla vakit harcamak zorunda kalırsınız. Bu yüzden eksiksiz ve doğru bir hizmet almanız oldukça önemlidir. Sağlık raporu İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde eksiksiz bir şekilde tercüme edilip noter onayı alındıktan sonra uluslararası belge niteliği taşır. 

Hasta Raporu Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Sağlık raporu çevirisinde dikkat etmeniz gereken ilk olarak tercümanın çeviri dili konusunda ve belge türüne karşı yeterli bilgiye sahip olmasıdır.  Eğer çeviriyi yapacak kişi yeterli donanıma sahip değil ise hasta raporu tercümesinde hatalar kaçınılmaz olur. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise tercümanın sağlık raporunun verildiği konu da uzman bilgisine sahip olmasıdır. 

Tıpta birçok dal ve bu dalda faaliyet gösteren birçok doktor olduğundan hasta raporu tercümesi sırasında belgenin ancak o dalda uzman olan hekim tarafından yapılması yetkisi bulunmaktadır.Hasta raporu çevirisi, noter yeminli tercümanlar  tarafından tercüme edilmektedir. Sağlık raporları yasal dayanakları olduğundan çeviri sırasında her şeyin resmiyete uygun olması gerekmektedir. Rapor yeminli tercüman tarafından çevirisi yapıldıktan sonra raporun üzerinde görünür şekilde hekim tarafından imza ve kaşe atılır ardından noter onayına gönderilir. Sağlık raporunun çevirisinde herhangi bir eksiklik görülmediği takdirde noter raporu onaylar ve rapor resmi belge niteliği kazanmış olur.

Hasta Raporu Tercümesi

Aşağıdaki formu doldurun ve fiyat teklifi alın.